Kočky jsou živé ozdoby. [Edwin Lent]

Co a jak?

Zde bychom rádi poradili všem, kteří si nejsou jisti co čekat v útulku, co dělat s nalezeným zvířátkem a informace pro nové dobrovolníky.Otevírací doba


V pracovní dny od 8:00 do 14:00hod je stálá služba v útulku, o víkendech je to od 9:00 do 11:30hod. Důrazně však doporučujeme, než se rozhodnete do útulku zajet, dopředu (před usednutím do dopravního prostředku) zavolat na tel. 604/451258 a domluvit se. Na náročné odchyty jezdíme ve více lidech a nikdo tak nemusí v útulku být!
Mimo otevírací dobu lze navštívit útulek jen po předchozí telefonické domluvě (Vaší žádosti nemusí být vyhověno!). Jedná se však o placenou službu, cena je dle aktuálního ceníku útulku (zveřejněn na těchto stránkách) a částka se platí před vstupem do útulku!
!POZOR!
Zkušebně má útulek otevřeno v ÚT a ČT od 8 do 16 hod.

Chtěl bych nového kamaráda z útulku


Pokud máte zájem o nového kamaráda, nejprve se na něj připravte doma (bouda, pelíšek, misky, atd.). Než pojedete do útulku, zavolejte nám! Dále si nezapomeňte vzít s sebou na pejsky vodítko a obojek. My doporučujeme kovový stahovací obojek. Pro převoz kočičky doporučujeme přepravní box. V útulku či na našich stránkách naleznete zvířátka, která si můžete vybrat. Pokud se Vám nějaké zvířátko líbí, můžete poprosit pověřeného pracovníka útulku, který Vás doprovází, abyste se mohli se zvířátkem projít. Pokud jste si se zvířátkem padli do oka, půjdete s pracovníkem do kanceláře a společně vyplníte smlouvu o převzetí do osobní péče. Můžete požádat o kopii této smlouvy (pro přihlášení zvířátka, slevy na poplatcích,...). Poté si můžete zvířátko odvést.

Na výběr a seznámení se zvířátkem v útulku si vyčleňte minimálně půl hodiny. Pokud se jedná o problematické zvíře (zdravotní, psychické či jiné komplikace) doporučuji Vám minimálně hodinu. Berte toto v úvahu i vzhledem k provozní době útulku. Děkuji.
Nezapomeňte si prosím vzít na sebe oděv, u kterého Vám bude lhostejný stav při odchodu z útulku. Například pejsci občas skáčou, kočičky drápou,...
Pejsci se v útulku čipují. Povinností každého nového majitele je registrace tohoto čipu na své jméno a adresu.

Důležité věci: zájemci musí být více jak 18let, musí být způsobilý k právním úkonům(svéprávný), musí mít sebou občanský průkaz, osobní převzetí zvířátka novým majitelem, zaplatit v útulku poplatek (jeho výše závisí na druhu očkování a je v něm již započítána cena čipu), vzít si vybavení potřebné k transportu zvířátka (obojek, vodítko, klec, box, atd.), útulek si vyhrazuje právo po zájemci požadovat potvrzení o trvalém zaměstnání.
Upozornění:Před cestou do útulku si pročtěte naše Aktuality. Neparkujte ve vjezdu ani jeho blízkosti. Vstup do areálu útulku je povolen jen s pracovníkem útulku! Zvonek naleznete na pravém pilíři vstupní brány. Po zazvonění vyčkejte příchodu pracovníka.

V útulku mam svého zvířecího člena rodiny


Pokud máte v útulku své zvíře, doporučujeme o tomto faktu informovat útulek, aby mu přestal hledat nový domov. Než se pro svého zvířecího člena rodiny rozjedete, zavolejte na 604 451 258 a informujete nás o čase příjezdu. Musíte mimo jiné předložit útulku nějaké doklady o vlastnictví zvířete. U psů minimálně očkovací průkaz a doporučujeme i potvrzení o zaplacení poplatků za psa.

Co dělat, když najdu zvířátko?


Podle nového občanského zákona není nalezené zvíře věc nalezená. Podle zákona je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Dále se říká, že prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno.
Dle našeho chápání nového zákona: Musíte nález zvířete okamžitě nahlásit obci na jejímž katastru bylo zvíře nalezeno. Ta ho může nechat u Vás. Útulku zvíře svěřit nemusí (to platilo i v minulém zákoně), ale zda se o něj musí obec start jiným způsobem, jsme ze zákona nepochopili. Neznámý majitel má právo na vrácení zvířete do 4 měsíců od vyhlášení hledání majitele zvířete obcí.
Většina obcí má svůj útulek, či podepsanou smlouvu s nějakým útulkem nebo záchytnou stanicí. Po odevzdání zvířete obci (či jejímu zástupci- Městská policie) je zvíře většinou odvezeno či odevzdáno do zařízení.
Pokud naleznete zvířátko a přivezete ho do útulku, náš útulek ho nepřijme. Můžeme přijmout zvířátko jen od policie či úřadů!
Prosím nezapomeňte, že neodevzdáním a zadržováním zvířátka u Vás, rapidně snížíte šanci majitele zvířátko najít!

Jak předejít ztracení psa?


To, že se pes zatoulá, se může stát každému. Důležité je udělat maximum pro jeho návrat.
Doporučujeme označit psa tak, aby byl identifikovatelný a tím i navratitelný.
RID kód neboli čip- Veterinární lékař píchne pod kůži čip, který při kontaktu s čtečkou čipů na ní zobrazí jedinečné 15místné číslo. Čip je potřeba si registrovat v co nejvíce databázích čipů, jinak je to celé bez významu.
Tetování- provádí se u tzv. papírových psů. Nevýhodou je, že s časem je hůře čitelné až nečitelné. U tetování je potřeba kontaktovat plemennou knihu a nechat na sebe kontakt podobně jako u čipu.
Obojek- asi nejlevnější ovšem odnímatelné řešení. K obojku lze přidělat adresářík (různé tvary-ampule, taštička,...) do kterého dáte papírek s kontakty. Můžete použít i známku, na kterou vyrazíte/ vygravírujete kontakty. Lze i zakoupit obojek, na kterém je místo pro vyražení či vygravírování kontaktů. Lze i do kožených obojků kontakt vypálit, do látkových vyšít.
Nejdůležitějšími kontakty na Vás jsou telefonní čísla (doporučujeme na dvě osoby) a pak adresa.

Ztratil se nám zvířecí člen rodiny


Čím více lidí o ztrátě ví, tím lépe.
Popis- velmi důležité je sestavit popis psa i situace. Popis ve formě "má veselá očíčka a rád se mazlí" je zajímavé, ale k ničemu. Důležité je, KDY a KDE se ztratil, RASA či čeho je kříženec, BARVA a typ SRSTi (dlouhá, krátká, kudrnatá, hrubá, ježatá,...), zvláštní ZNAKY (chybí mu kus ucha, kulhá, má bulku na pacce,...), VĚK a OZNAČENÍ (čip, tetování,...), najděte FOTOGRAFII kde je pes dobře vidět. Nezapomeňte uvést alespoň 2 telefonní ČÍSLA a ADRESU. JMÉNO to jen pro upřesnění, význam to zpravidla nemá žádný, jelikož pes může být v šoku.
Kontaktovat- zavolejte starostovi obce, kde se pes ztratil, případně místní městskou/obecní policii. Můžete to oznámit i PČR. U policií vždy žádejte, aby si tu informaci poznamenali. Pokud je pes označený (čip, tetování) kontaktujte registry a databáze, kde je registrovaný. Dále kontaktujete i starosty/MP okolních obcí. Kontaktujte nejbližší útulky (čím déle od zmizení psa, tím i vzdálenější) nejlépe telefonicky i mailem+fotografie. Dále obvolejte veterinární zařízení. V okolí vyvěste letáčky s popisem a fotografií. Můžete využít i sociální sítě, zde se vše šíří velkou rychlostí.
Policiím, útulkům a ordinacím se zkuste po pár dnech připomenout, při předávaní služeb, se může informace založit. Pokud jste psa našli, kontaktujte všechny a oznamte jim to, letáčky strhněte.

Jak registrovat čip?

Pejsci v útulku jsou čipováni. Při osvojování dostane nový majitel očkovací průkaz a nálepky s číslem čipu. Čipy jsou od firmy Datamars a registrace je možná písemně (pomocí formuláře) na adrese Národní registr majitelů zvířat, P. O. Box 132, 120 00 Praha 2, nebo elektronicky na www.narodniregistr.cz či info@narodniregistr.cz, infolinka registru je 602611053.
Nový majitel je povinen si osvojeného pejska zaregistrovat do lhůty 60 dnů. S registrací však doporučujeme pár dní počkat a neregistrovat pejska hned první týden, pro případ, že by byl pak pes vrácen do útulku.
Registrace je zdarma!


Novým dobrovolníkům

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v útulku, budeme moc rádi.
Venčení může probíhat každý den v otevírací době. Pro první seznámení s chodem útulku, je doporučena sobota dopoledne, mezi 9:00 a 11:00 hod. Je však potřeba se nejprve domluvit s provozovateli útulku či zkušenými dobrovolníky, které lze kontakovat pomocí facebooku útulku.
Nezapomeňte si prosím vzít na sebe oděv, u kterého Vám bude lhostejný stav na konci venčení.

Pokud je zájemce o dobrovolného pomocníka útulku mladší 15let, musí být v útulku pod dohledem rodiče. Pokud je věk mezi 15 a 18lety, stačí potvrzení od rodičů, že souhlasí s prací v útulku. Formuláře se nachází v útulku. Pro urychlení si formuláře můžete stáhnout z našich stránek (odkaz níže), vyplnit a v útulku odevzdat pracovníkům útulku
Každý dobrovolník musí dodržovat Pravidla pro dobrovolníky a Provozní řád útulku.
Upozornění! Počet dobrovolníků v útulku je omezen.

Útulek Jimlín - utulek.jimlin@centrum.cz

Galerie našich dobrovolníků


Pravidla pro dobrovolníky:ZDE
Bude doplněno(Provozní řád:)
Formuláře (Karta dobrovolníka, prohlášení ):ZDEÚtulek Jimlín © Pavel Richter 2006 ~ Všechna práva vyhrazena - Obsah podléhá autorskému zákonu